Tác giả: UBND Thành phố Hà Nội
Xem sách online: Hà Nội - Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình
Phát hành bởi : NXB Hà Nội
Năm phát hành : 2014
Nội dung cuốn sách ảnh “Hà Nội - Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hoà bình” gồm 3 phần, tương đương với 3 giai đoạn trong chặng đường phát triển của Hà Nội. Phần mở đầu: Thủ đô Hà Nội - Trái tim của cả nước, nói về lịch sử Hà Nội và bối cảnh Hà Nội trước khi chính quyền cách mạng tiếp quản Thủ đô (ngày 10/10/1954). Phần này giới thiệu tập trung về Hà Nội với vai trò là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước trong tiến trình lịch sử hơn 1000 năm, trải qua các thời kỳ lịch sử cho đến ngày hôm nay. Phần tiếp theo tái hiện một Hà Nội trong giai đoạn từ giải phóng Thủ đô đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975). Những bức ảnh trong phần này sẽ thể hiện hai nội dung cơ bản nhất: Một là Hà Nội trong khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội từ năm 1954 đến năm 1965. Phần cuối cùng là Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1975 đến nay. Đây là phần chiếm dung lượng lớn nhất của cuốn sách và được chia thành các "mốc" đáng chú ý. Điển hình như Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đánh dấu quyết định đường lối đổi mới; Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính; Năm 2010 - mốc ghi dấu ấn của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội... Là sách ảnh, nên "ngôn ngữ ánh sáng" sẽ được sử dụng chủ yếu với những khoảnh khắc ghi dấu mốc đáng nhớ của thủ đô Hà Nội trong 60 năm - từ sau khi tiếp quản Thủ đô, vượt qua gian khó để vươn lên khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua đó, người xem có thể hình dung một cách rõ nét dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, người dân Hà Nội đã vượt qua khó khăn của hai cuộc chiến tranh, của thời bao cấp gian nan, dần dần phát triển từng bước trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Xem sách online: Hà Nội - Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình
Tác giả:  UBND Thành phố Hà Nội Loại sách: Thành tựu kết quả đổi mới đất nước sau 1986
Phát hành bởi : NXB Hà Nội
Tác giả : UBND Thành phố Hà Nội
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách ảnh “Hà Nội - Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hoà bình” gồm 3 phần, tương đương với 3 giai đoạn trong chặng đường phát triển của Hà Nội. Phần mở đầu: Thủ đô Hà Nội - Trái tim của cả nước, nói về lịch sử Hà Nội và bối cảnh Hà Nội trước khi chính quyền cách mạng tiếp quản Thủ đô (ngày 10/10/1954). Phần này giới thiệu tập trung về Hà Nội với vai trò là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước trong tiến trình lịch sử hơn 1000 năm, trải qua các thời kỳ lịch sử cho đến ngày hôm nay. Phần tiếp theo tái hiện một Hà Nội trong giai đoạn từ giải phóng Thủ đô đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975). Những bức ảnh trong phần này sẽ thể hiện hai nội dung cơ bản nhất: Một là Hà Nội trong khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội từ năm 1954 đến năm 1965. Phần cuối cùng là Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1975 đến nay. Đây là phần chiếm dung lượng lớn nhất của cuốn sách và được chia thành các "mốc" đáng chú ý. Điển hình như Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đánh dấu quyết định đường lối đổi mới; Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính; Năm 2010 - mốc ghi dấu ấn của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội... Là sách ảnh, nên "ngôn ngữ ánh sáng" sẽ được sử dụng chủ yếu với những khoảnh khắc ghi dấu mốc đáng nhớ của thủ đô Hà Nội trong 60 năm - từ sau khi tiếp quản Thủ đô, vượt qua gian khó để vươn lên khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua đó, người xem có thể hình dung một cách rõ nét dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, người dân Hà Nội đã vượt qua khó khăn của hai cuộc chiến tranh, của thời bao cấp gian nan, dần dần phát triển từng bước trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top