Tác giả: Đào Duy Anh
Sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX - Quyển Thượng
Phát hành bởi : NXB Hà Nội
Năm phát hành : 2020
Giáo sư Đào Duy Anh là một nhà văn hóa lỗi lạc, là tác giả của nhiều công trình có giá trị về văn hóa, lịch sử và nhiều lĩnh vực khác. Nhưng dấu ấn sâu đậm nhất, lĩnh vực khẳng định rõ nét tên tuổi của ông là những công trình nghiên cứu về sử học. Một trong những công trình lớn đó là bộ sách “Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX” gồm hai quyển Thượng và Hạ, xuất bản lần đầu năm 1958. Ra mắt lần đầu cách đây trên 60 năm, nhưng đến nay bộ sách vẫn giữ nguyên giá trị. Bộ sách không chỉ là tài liệu tham khảo quan trọng giới thiệu một cách hệ thống về lịch sử đất nước từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XIX mà còn được sử dụng đào tạo đại học chuyên ngành lịch sử, góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ các nhà sử học nước ta. Lần tái bản này, Nhà xuất bản căn cứ vào bản in năm 1958, so sánh đối chiếu với các bản in ở các lần xuất bản khác và rà soát, chỉnh sửa những nhầm lẫn, sai sót của bản in lần đầu.Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu bộ sách cùng bạn đọc.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX - Quyển Thượng
Tác giả:  Đào Duy Anh Loại sách: Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước
Phát hành bởi : NXB Hà Nội
Tác giả : Đào Duy Anh
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Giáo sư Đào Duy Anh là một nhà văn hóa lỗi lạc, là tác giả của nhiều công trình có giá trị về văn hóa, lịch sử và nhiều lĩnh vực khác. Nhưng dấu ấn sâu đậm nhất, lĩnh vực khẳng định rõ nét tên tuổi của ông là những công trình nghiên cứu về sử học. Một trong những công trình lớn đó là bộ sách “Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX” gồm hai quyển Thượng và Hạ, xuất bản lần đầu năm 1958. Ra mắt lần đầu cách đây trên 60 năm, nhưng đến nay bộ sách vẫn giữ nguyên giá trị. Bộ sách không chỉ là tài liệu tham khảo quan trọng giới thiệu một cách hệ thống về lịch sử đất nước từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XIX mà còn được sử dụng đào tạo đại học chuyên ngành lịch sử, góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ các nhà sử học nước ta. Lần tái bản này, Nhà xuất bản căn cứ vào bản in năm 1958, so sánh đối chiếu với các bản in ở các lần xuất bản khác và rà soát, chỉnh sửa những nhầm lẫn, sai sót của bản in lần đầu.Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu bộ sách cùng bạn đọc.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Sách hay, càn phải đọc để nhớ lịch sử đất nước
Sach có nội dung hay
Sách giúp chúng ta hiểu biết về các thời kỳ lịch sử của đất nước
back to top