Tác giả: Hồng Thái
Thiệu Bảo Bình Nguyên 04: Khúc tráng ca mùa hạ
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2018
Tiểu thuyết về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (thời Thiệu Bảo). Việc xây dựng cốt truyện, nhân vật tốt cộng với nghiên cứu tư liệu lịch sử kỹ lưỡng và bút pháp tốt, kèm tranh vẽ minh họa đã tạo nên một tiểu thuyết hấp dẫn, mang sắc thái "cổ trang".
Tác giả cũng là biên kịch cho nhiều bộ phim của đạo diễn Victor Vũ.
Khúc tráng ca mùa hạ: Sau những mất mát trong giai đoạn đầu kháng chiến, quân và dân Đại Việt đã tổng phản công kẻ thù, giành được những thắng lợi liên tiếp. Triều đình ta mở đường cho tàn quân Nguyên – Mông rút chạy về cố quốc mà không truy cùng đuổi tận. Giang sơn thu về một mối, hát khúc thái bình hoan ca.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thiệu Bảo Bình Nguyên 04: Khúc tráng ca mùa hạ
Tác giả:  Hồng Thái Loại sách: Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Tác giả : Hồng Thái
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Tiểu thuyết về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (thời Thiệu Bảo). Việc xây dựng cốt truyện, nhân vật tốt cộng với nghiên cứu tư liệu lịch sử kỹ lưỡng và bút pháp tốt, kèm tranh vẽ minh họa đã tạo nên một tiểu thuyết hấp dẫn, mang sắc thái "cổ trang".
Tác giả cũng là biên kịch cho nhiều bộ phim của đạo diễn Victor Vũ.
Khúc tráng ca mùa hạ: Sau những mất mát trong giai đoạn đầu kháng chiến, quân và dân Đại Việt đã tổng phản công kẻ thù, giành được những thắng lợi liên tiếp. Triều đình ta mở đường cho tàn quân Nguyên – Mông rút chạy về cố quốc mà không truy cùng đuổi tận. Giang sơn thu về một mối, hát khúc thái bình hoan ca.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top