Tác giả: Tập thể tác giả
Hướng dẫn môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2016
Dựa trên “Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” xuất bản năm 2009 và các giáo trình tái bản của những năm sau, Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tổ chức biên soạn tài liệu “Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản, nội dung cốt lõi của tám chương, tương ứng với giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong từng chương có nội dung ôn tập sát hợp giúp sinh viên học tập, viết tiểu luận và ôn thi thuận lợi, hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo chung của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Giá: 25,000 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Hướng dẫn môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả:  Tập thể tác giả Loại sách: Thành tựu ngành xuất bản
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Tập thể tác giả
25,000 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Dựa trên “Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” xuất bản năm 2009 và các giáo trình tái bản của những năm sau, Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tổ chức biên soạn tài liệu “Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản, nội dung cốt lõi của tám chương, tương ứng với giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong từng chương có nội dung ôn tập sát hợp giúp sinh viên học tập, viết tiểu luận và ôn thi thuận lợi, hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo chung của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top