Tác giả: Nguyễn Minh Hệ
Điều khiển tự động các quá trình trong công nghệ sinh học - thực phẩm
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2017
Cuốn sách cung cấp các kiến thức về các hệ thống điều khiển hiện đại nhằm hiện thực hóa các hệ thống điều khiển quá trình công nghệ trong công nghiệp sản xuất các chế phẩm sinh học và công nghệ chế biến thực phẩm. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các học viên cao học, các kỹ sư cũng như kỹ thuật viên làm việc trong các lĩnh vực liên quan trong nhà máy hóa chất – lọc dầu, lĩnh vực môi trường...
Giá: 80,000 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Điều khiển tự động các quá trình trong công nghệ sinh học - thực phẩm
Tác giả:  Nguyễn Minh Hệ Loại sách: Thành tựu ngành xuất bản
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Minh Hệ
80,000 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách cung cấp các kiến thức về các hệ thống điều khiển hiện đại nhằm hiện thực hóa các hệ thống điều khiển quá trình công nghệ trong công nghiệp sản xuất các chế phẩm sinh học và công nghệ chế biến thực phẩm. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các học viên cao học, các kỹ sư cũng như kỹ thuật viên làm việc trong các lĩnh vực liên quan trong nhà máy hóa chất – lọc dầu, lĩnh vực môi trường...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top