Tác giả: Nguyễn Ngọc Lợi
Đá xanh máu đỏ
Phát hành bởi : NXB Nghệ An
Năm phát hành : 2019
Tái hiện lại một một phần cuộc đời của những người đầu xanh tuổi trẻ cống hiến tuổi thanh xuân cho lý tưởng cao đẹp.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đá xanh máu đỏ
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Lợi Loại sách: Đảng và Bác
Phát hành bởi : NXB Nghệ An
Tác giả : Nguyễn Ngọc Lợi
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Tái hiện lại một một phần cuộc đời của những người đầu xanh tuổi trẻ cống hiến tuổi thanh xuân cho lý tưởng cao đẹp.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top