Chiến sĩ Trường Sơn Nghệ An ngày ấy - Bây giờ
Phát hành bởi : NXB Nghệ An
Năm phát hành : 2019
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019). Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An cho ra mắt cuốn "Chiến sĩ Trường Sơn Nghệ An ngày ấy bây giờ "Tập hợp những bài thơ, bài văn của các tác giả viết về Trường Sơn với nhiều huyền thoại về chiến đấu anh hùng.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Chiến sĩ Trường Sơn Nghệ An ngày ấy - Bây giờ
Tác giả:  Hội Truyền thống trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An Loại sách: Đảng và Bác
Phát hành bởi : NXB Nghệ An
Tác giả : Hội Truyền thống trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019). Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An cho ra mắt cuốn "Chiến sĩ Trường Sơn Nghệ An ngày ấy bây giờ "Tập hợp những bài thơ, bài văn của các tác giả viết về Trường Sơn với nhiều huyền thoại về chiến đấu anh hùng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top