Tác giả: Nhiều tác giả
Nghệ An những nhạc sĩ và ca khúc tiêu biểu
Phát hành bởi : NXB Nghệ An
Năm phát hành : 2019
Cuốn sách giới thiệu tôn vinh, lan toá về những người sáng tác các tác phẩm âm nhạc. Bố cục chia làm 2 phần. Phần I: Những nhạc sĩ tiêu biểu, Phần II: Những ca khúc tiêu biểu.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Nghệ An những nhạc sĩ và ca khúc tiêu biểu
Tác giả:  Nhiều tác giả Loại sách: Đảng và Bác
Phát hành bởi : NXB Nghệ An
Tác giả : Nhiều tác giả
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách giới thiệu tôn vinh, lan toá về những người sáng tác các tác phẩm âm nhạc. Bố cục chia làm 2 phần. Phần I: Những nhạc sĩ tiêu biểu, Phần II: Những ca khúc tiêu biểu.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top