Tác giả: Võ Xuân Đàn
Lần giở thêm trong trang Sử Việt
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
Năm phát hành : 2017
Cuốn sách Lần giở thêm trong trang sử Việt đang ở trên tay bạn đọc là tập hợp những bài nghiên cứu về lĩnh vực sử học và giáo dục được chọn lọc của Phó Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú Võ Xuân Đàn. Công trình khoa học đề cập đến ba mảng vấn đề về các sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử và công tác giáo dục ngày nay...
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Lần giở thêm trong trang Sử Việt
Tác giả:  Võ Xuân Đàn Loại sách: Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
Tác giả : Võ Xuân Đàn
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách Lần giở thêm trong trang sử Việt đang ở trên tay bạn đọc là tập hợp những bài nghiên cứu về lĩnh vực sử học và giáo dục được chọn lọc của Phó Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú Võ Xuân Đàn. Công trình khoa học đề cập đến ba mảng vấn đề về các sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử và công tác giáo dục ngày nay...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top