10 gương mặt "giải thưởng Nguyễn Văn Linh" - 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2019
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Năm phát hành : 2019
Viết về những tấm gương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu được trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV năm 2019
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
10 gương mặt "giải thưởng Nguyễn Văn Linh" - 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2019
Tác giả:  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn Loại sách: Thành tựu kết quả đổi mới đất nước sau 1986
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Tác giả : Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Viết về những tấm gương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu được trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV năm 2019
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top