Tác giả: Hoàng Thị Thanh Dung (Chủ biên)
Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Năm phát hành : 2018
Thực trạng hoạt động công đoàn hiện nay và phương hướng hoạt động công đoàn trong thời kì mới đáp ứng yêu cầu của xu thế hội nhập quốc tế
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế
Tác giả:  Hoàng Thị Thanh Dung (Chủ biên) Loại sách: Thành tựu kết quả đổi mới đất nước sau 1986
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Tác giả : Hoàng Thị Thanh Dung (Chủ biên)
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Thực trạng hoạt động công đoàn hiện nay và phương hướng hoạt động công đoàn trong thời kì mới đáp ứng yêu cầu của xu thế hội nhập quốc tế
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top