Tác giả: Văn Huân - Quốc Trung
Bí quyết thành công - Biết người dùng người quản người (tái bản)
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 96 cuốn
Biết Người, Dùng Người, Quản Người (tái bản)
Cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn những phương pháp quan trọng để nhận biết người, phải nhanh trí, tỉnh táo khi dùng người. Phải nhận biết được cấp trên, cấp dưới, nhận biết từ dáng vẻ bên ngoài, đến nội tâm bên trọng, nhận biết người từ xa đến gần; nhận biết người theo thế lực, theo thời cuộc, nhận biết người lúc nhỏ, nhận biết người lúc lớn, nhận biết người lúc thiện, nhận biết người lúc ác. Mọi người trong thiên hạ học được các biết người này có thể thấy rõ hết mọi chuyện, việc biết người sẽ thông đồng bén giọt.
Đóng góp Quỹ hỗ trợ chống dịch Covid19 3%
Giá: 120,000 đ -25%
160,000 đ Giảm đồng giá 25% tất cả sách Miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng là Sách
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bí quyết thành công - Biết người dùng người quản người (tái bản)
Tác giả:  Văn Huân - Quốc Trung
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Văn Huân - Quốc Trung
Còn trong kho: 96 cuốn
120,000 đ -25%
160,000 đ
Miễn phí giao hàng sách !
1
Cho vào giỏ sách
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Biết Người, Dùng Người, Quản Người (tái bản)
Cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn những phương pháp quan trọng để nhận biết người, phải nhanh trí, tỉnh táo khi dùng người. Phải nhận biết được cấp trên, cấp dưới, nhận biết từ dáng vẻ bên ngoài, đến nội tâm bên trọng, nhận biết người từ xa đến gần; nhận biết người theo thế lực, theo thời cuộc, nhận biết người lúc nhỏ, nhận biết người lúc lớn, nhận biết người lúc thiện, nhận biết người lúc ác. Mọi người trong thiên hạ học được các biết người này có thể thấy rõ hết mọi chuyện, việc biết người sẽ thông đồng bén giọt.
Người giới thiệu sách
Bình sách

Sách đọc nhiều