Tác giả: Nguyên Trường b.s.
Từ chiếu dời đô đến bản tuyên ngôn độc lập
Phát hành bởi : NXB Văn hoá Thông tin
Năm phát hành : 2010
Tái hiện lịch sử thành Thăng Long thời Lý tới tỉnh Hà Nội thời Pháp thuộc qua các tác phẩm văn học thành văn, văn học dân gian, các bài chiếu, chế, biểu, các ghi chép, phóng sự, hồi kí của những con người đã từng sống hoặc định cư trên đất Thăng Long
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Từ chiếu dời đô đến bản tuyên ngôn độc lập
Tác giả:  Nguyên Trường b.s. Loại sách: Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước
Phát hành bởi : NXB Văn hoá Thông tin
Tác giả : Nguyên Trường b.s.
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Tái hiện lịch sử thành Thăng Long thời Lý tới tỉnh Hà Nội thời Pháp thuộc qua các tác phẩm văn học thành văn, văn học dân gian, các bài chiếu, chế, biểu, các ghi chép, phóng sự, hồi kí của những con người đã từng sống hoặc định cư trên đất Thăng Long
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top