Tác giả: ChungBe Studios, Lee Sukja
Karl Marx
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 10 cuốn
Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại các danh nhân sẽ đem đến cho các em những ước mơ và hoài bão cao đẹp! Thời niên thiếu, nhà triết học, kinh tế - chính trị nổi tiếng người Đức Karl Marx luôn mơ ước xây dựng nên một thế giới bình đẳng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Dù sống trong cảnh bần hàn, túng thiếu triền miên, ông vẫn dành cả cuộc đời để nghiên cứu và đấu tranh giai cấp, giải phóng dân tộc và trở thành nhà cách mạng tiêu biểu của thế kỉ 20. "Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp." - Karl Marx
Giá: 49,500 đ -10%
55,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Karl Marx
Tác giả:  ChungBe Studios, Lee Sukja Loại sách: Sách kiến thức
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : ChungBe Studios, Lee Sukja
Còn trong kho : 10 cuốn
49,500 đ -10%
55,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại các danh nhân sẽ đem đến cho các em những ước mơ và hoài bão cao đẹp! Thời niên thiếu, nhà triết học, kinh tế - chính trị nổi tiếng người Đức Karl Marx luôn mơ ước xây dựng nên một thế giới bình đẳng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Dù sống trong cảnh bần hàn, túng thiếu triền miên, ông vẫn dành cả cuộc đời để nghiên cứu và đấu tranh giai cấp, giải phóng dân tộc và trở thành nhà cách mạng tiêu biểu của thế kỉ 20. "Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp." - Karl Marx
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top