Tác giả: Beverly Kovach và Denise Da Ros
Gần bên con - Sách dành cho phụ huynh và giáo viên chăm sóc trẻ
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 200 cuốn
“Trẻ em sinh ra đã là người quan sát, đặc biệt trẻ rất hứng thú với nhất cử nhất động của người lớn, đồng thời mong muốn bắt chước hành động đó. Xét từ đó, người lớn cần gánh vác một loại trách nhiệm. Họ có thể trở thành nguyên nhân gây ra hành động của trẻ, hoặc trở thành một cuốn sách mở sẵn để trẻ học tập. Nếu người lớn có thể làm tốt nhiệm vụ của một chỉ huy thì trước mặt trẻ cần tập trung chú ý thực hiện hành vi một cách yên lặng và từ từ để trẻ có thể nhìn rõ từng cử động một.” -  Trích lời bà Maria Montessori - nhà trị liệu đồng thời là nhà giáo dục nổi tiếng thế giới.
Giá: 86,400 đ -20%
108,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Gần bên con - Sách dành cho phụ huynh và giáo viên chăm sóc trẻ
Tác giả:  Beverly Kovach và Denise Da Ros Loại sách: Sách dạy con
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Tác giả : Beverly Kovach và Denise Da Ros
Còn trong kho : 200 cuốn
86,400 đ -20%
108,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
“Trẻ em sinh ra đã là người quan sát, đặc biệt trẻ rất hứng thú với nhất cử nhất động của người lớn, đồng thời mong muốn bắt chước hành động đó. Xét từ đó, người lớn cần gánh vác một loại trách nhiệm. Họ có thể trở thành nguyên nhân gây ra hành động của trẻ, hoặc trở thành một cuốn sách mở sẵn để trẻ học tập. Nếu người lớn có thể làm tốt nhiệm vụ của một chỉ huy thì trước mặt trẻ cần tập trung chú ý thực hiện hành vi một cách yên lặng và từ từ để trẻ có thể nhìn rõ từng cử động một.” -  Trích lời bà Maria Montessori - nhà trị liệu đồng thời là nhà giáo dục nổi tiếng thế giới.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top