Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Văn Chử dịch
Người Máy Thông Minh - Ứng Dụng Cơ Bản
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 51 cuốn
Nhân loại đang bước sang kỷ nguyên mới - trí tuệ nhân tạo công nghệ 4.0. Mỗi ngành khoa học, mỗi quốc gia và toàn cầu đang không ngừng nỗ lực sáng tạo để phát triển xu hướng tất yếu của cuộc cách mạng tiến bộ này.
Xuất phát từ đòi hỏi thực tế khách quan, tập thể tác giả đã đầu tư nghiên cứu hệ thống hoàn chỉnh những kiến thức mới thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để xuất bản bộ sách " Người máy thông minh" gồm ba tập: Người máy thông minh - Thiết kế lập trình; Người máy thông minh - ứng dụng cơ bản; Người máy thông minh - Kỹ năng cơ bản. Đây là bộ giáo trình chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ ứng dụng mới nhất về khoa học thiết kế, vận hành, ứng dụng người máy công nghiệp, hoàn chỉnh, đặc sắc, tiên tiến trong sản xuất số hóa tự động, tăng nhanh sự tương tác thông minh giữa người và người máy.
Giá: 73,000 đ -15%
86,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Người Máy Thông Minh - Ứng Dụng Cơ Bản
Tác giả:  Nhiều tác giả, Nguyễn Văn Chử dịch Loại sách: Công nghệ thông tin
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tác giả : Nhiều tác giả, Nguyễn Văn Chử dịch
Còn trong kho : 51 cuốn
73,000 đ -15%
86,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhân loại đang bước sang kỷ nguyên mới - trí tuệ nhân tạo công nghệ 4.0. Mỗi ngành khoa học, mỗi quốc gia và toàn cầu đang không ngừng nỗ lực sáng tạo để phát triển xu hướng tất yếu của cuộc cách mạng tiến bộ này.
Xuất phát từ đòi hỏi thực tế khách quan, tập thể tác giả đã đầu tư nghiên cứu hệ thống hoàn chỉnh những kiến thức mới thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để xuất bản bộ sách " Người máy thông minh" gồm ba tập: Người máy thông minh - Thiết kế lập trình; Người máy thông minh - ứng dụng cơ bản; Người máy thông minh - Kỹ năng cơ bản. Đây là bộ giáo trình chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ ứng dụng mới nhất về khoa học thiết kế, vận hành, ứng dụng người máy công nghiệp, hoàn chỉnh, đặc sắc, tiên tiến trong sản xuất số hóa tự động, tăng nhanh sự tương tác thông minh giữa người và người máy.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top