Tác giả: Huỳnh Công Bá
Tư Tưởng Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Thuận Hóa
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 31 cuốn
"“Tư tưởng Việt Nam” là một trong những cuốn sách lịch sử nổi tiếng  của tác giả Tiến sĩ Sử học Huỳnh Công Bá.
Dân tộc Việt Nam có lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời, với nhiều thành tựu rực rỡ, đã tạo nên những kỷ nguyên văn minh sáng lạn. Nhằm đạt được những kỳ tích đó, và nhất là trong cuộc đấu tranh để gữ nước hết sức gian khổ, người Việt Nam đã sớm hình thành cho mình những quan niệm tư tưởng, những tri thức chung về tự nhiên, xã hội, con người và các phương pháp tư duy. Những tri thức chung ấy đã đóng vai trò thế giới quan và phương pháp luận, chi phối cách thức suy nghĩ và hành động của các thế hệ người Việt Nam trong quá khứ lẫn hiện tại. Quyển sách trình bày tư tưởng triết học, tư tưởng chính trị qua các thời thời kỳ Việt Nam.
Tác giả, TS.Huỳnh Công Bá sinh năm 1953 tại “vùng đất học” Quảng Nam. Học vị tiến sĩ Sử học chuyên ngành LSVN cổ trung đại Trường ĐH Sư phạm, ĐH quốc gia Hà Nội năm 1996 và tốt nghiệp chuyên tu Hán-Nôm (khóa duy nhất 1990-1992) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ông được nhận Bằng và Huy chương Lao động sáng tạo do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2007 cùng nhiều giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ, được Tổ chức The Online Computer Library Center (OCLC) công nhận là Chuyên gia quốc tế thực thụ (VIA) với 7 tác phẩm được OCLC bình chọn về lịch sử, văn hóa, tư tưởng và cổ luật Việt Nam hiện lưu hành tại 55 thư viện lớn trên thế giới.
Giá: 468,000 đ -20%
585,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tư Tưởng Việt Nam
Tác giả:  Huỳnh Công Bá Loại sách: Lịch sử Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Thuận Hóa
Tác giả : Huỳnh Công Bá
Còn trong kho : 31 cuốn
468,000 đ -20%
585,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
"“Tư tưởng Việt Nam” là một trong những cuốn sách lịch sử nổi tiếng  của tác giả Tiến sĩ Sử học Huỳnh Công Bá.
Dân tộc Việt Nam có lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời, với nhiều thành tựu rực rỡ, đã tạo nên những kỷ nguyên văn minh sáng lạn. Nhằm đạt được những kỳ tích đó, và nhất là trong cuộc đấu tranh để gữ nước hết sức gian khổ, người Việt Nam đã sớm hình thành cho mình những quan niệm tư tưởng, những tri thức chung về tự nhiên, xã hội, con người và các phương pháp tư duy. Những tri thức chung ấy đã đóng vai trò thế giới quan và phương pháp luận, chi phối cách thức suy nghĩ và hành động của các thế hệ người Việt Nam trong quá khứ lẫn hiện tại. Quyển sách trình bày tư tưởng triết học, tư tưởng chính trị qua các thời thời kỳ Việt Nam.
Tác giả, TS.Huỳnh Công Bá sinh năm 1953 tại “vùng đất học” Quảng Nam. Học vị tiến sĩ Sử học chuyên ngành LSVN cổ trung đại Trường ĐH Sư phạm, ĐH quốc gia Hà Nội năm 1996 và tốt nghiệp chuyên tu Hán-Nôm (khóa duy nhất 1990-1992) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ông được nhận Bằng và Huy chương Lao động sáng tạo do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2007 cùng nhiều giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ, được Tổ chức The Online Computer Library Center (OCLC) công nhận là Chuyên gia quốc tế thực thụ (VIA) với 7 tác phẩm được OCLC bình chọn về lịch sử, văn hóa, tư tưởng và cổ luật Việt Nam hiện lưu hành tại 55 thư viện lớn trên thế giới.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top