Tác giả: Viện Nghiên Cứu Hán Nôm
Sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên (Tái Bản Có Bổ Sung, Chỉnh Lý)
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 34 cuốn
Đại Việt sử ký tiền biên là một trong ba bộ quốc sử có giá trị về nhiều mặt, giới thiệu sơ đồ quốc thống các đời, sơ đồ đế vương các đời, với niên biểu, thế thứ các đời, họ tên sử thần các triều đại. Sách ghi chép lịch sử từ họ Hồng Bàng đến hết thời thuộc Minh, chia thành 2 phần: Ngoại kỉ - từ Hồng Bàng đến Ngô sứ quân, gồm 7 quyển; Bản kỉ - từ nhà Đinh đến hết thuộc Minh, gồm 10 quyển. Phần đầu sách liệt kê danh sách các sử gia: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Lê Tung, Nguyễn Nghiễm, Ngô Thì Sĩ cùng những bình luận các sự kiện và nhân vật của các sử gia ...
Giá: 382,500 đ -15%
450,000 đ
Sách trưng bày
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên (Tái Bản Có Bổ Sung, Chỉnh Lý)
Tác giả:  Viện Nghiên Cứu Hán Nôm Loại sách: Lịch sử Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Viện Nghiên Cứu Hán Nôm
Còn trong kho : 34 cuốn
382,500 đ -15%
450,000 đ
Sách trưng bày
1
Cho vào giỏ sách
Đại Việt sử ký tiền biên là một trong ba bộ quốc sử có giá trị về nhiều mặt, giới thiệu sơ đồ quốc thống các đời, sơ đồ đế vương các đời, với niên biểu, thế thứ các đời, họ tên sử thần các triều đại. Sách ghi chép lịch sử từ họ Hồng Bàng đến hết thời thuộc Minh, chia thành 2 phần: Ngoại kỉ - từ Hồng Bàng đến Ngô sứ quân, gồm 7 quyển; Bản kỉ - từ nhà Đinh đến hết thuộc Minh, gồm 10 quyển. Phần đầu sách liệt kê danh sách các sử gia: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Lê Tung, Nguyễn Nghiễm, Ngô Thì Sĩ cùng những bình luận các sự kiện và nhân vật của các sử gia ...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top