Đại Nam Quốc Cương Giới Vựng Biên
Phát hành bởi : NXB Hà Nội
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 31 cuốn
Được dịch theo tài liệu gốc bản chữ Hán do Viện Sử học, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam cung cấp, Đại Nam Quốc Cương Giới Vựng Biên khái quát địa lý toàn quốc bao gồm tất cả các tỉnh từ Bắc tới Nam, đó cũng là một trong những minh chứng có giá trị đặc biệt trong hoàn cảnh phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ngày nay, góp phần vào công cuộc gìn giữ  từng tấc đất thiêng liêng thuộc cương vực quốc gia mà tiền nhân ta đã có công tạo dựng nên.
Giá: 100,300 đ -15%
118,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đại Nam Quốc Cương Giới Vựng Biên
Tác giả:  Tác giả: Hoàng Hữu Xứng; Dịch giả: TS. Vũ Thị Lan Anh, TS. Vũ Việt Bằng Loại sách: Lịch sử Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Hà Nội
Tác giả : Tác giả: Hoàng Hữu Xứng; Dịch giả: TS. Vũ Thị Lan Anh, TS. Vũ Việt Bằng
Còn trong kho : 31 cuốn
100,300 đ -15%
118,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Được dịch theo tài liệu gốc bản chữ Hán do Viện Sử học, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam cung cấp, Đại Nam Quốc Cương Giới Vựng Biên khái quát địa lý toàn quốc bao gồm tất cả các tỉnh từ Bắc tới Nam, đó cũng là một trong những minh chứng có giá trị đặc biệt trong hoàn cảnh phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ngày nay, góp phần vào công cuộc gìn giữ  từng tấc đất thiêng liêng thuộc cương vực quốc gia mà tiền nhân ta đã có công tạo dựng nên.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top