Ức Trai Di Tập Dư Địa Chí
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia TP. HCM
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 30 cuốn
Dư địa chí - một tác phẩm địa lý đầy đủ đầu tiên, xưa nhất của Việt Nam, được viết năm 1435, là tài liệu quý giá cho khoa học địa lý lịch sử. Trong đó, Nguyễn Trãi giới thiệu vị trí chung toàn quốc, đơn vị hành chính, nhân khẩu, quốc hiệu, quốc đô qua các thời đại, các đạo thời Lê sơ với việc mô tả sông núi, đất đai, sản vật của đạo, ngoài ra còn có thêm lời tập chú của Nguyễn Thiên Túng, Nguyễn Thiên Tích viết cẩn án và Lý Tử Tấn viết thông luận,chú thích rõ ràng hơn các địa danh sông, núi, định vị rõ các vị trí các đạo, chép con số phủ, huyện, châu của các đạo...
Giá: 76,500 đ -15%
90,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Ức Trai Di Tập Dư Địa Chí
Tác giả:  Nguyễn Trãi, Phan Huy Tiếp dịch, GS. Hà Văn Tấn hiệu đính Loại sách: Lịch sử Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia TP. HCM
Tác giả : Nguyễn Trãi, Phan Huy Tiếp dịch, GS. Hà Văn Tấn hiệu đính
Còn trong kho : 30 cuốn
76,500 đ -15%
90,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Dư địa chí - một tác phẩm địa lý đầy đủ đầu tiên, xưa nhất của Việt Nam, được viết năm 1435, là tài liệu quý giá cho khoa học địa lý lịch sử. Trong đó, Nguyễn Trãi giới thiệu vị trí chung toàn quốc, đơn vị hành chính, nhân khẩu, quốc hiệu, quốc đô qua các thời đại, các đạo thời Lê sơ với việc mô tả sông núi, đất đai, sản vật của đạo, ngoài ra còn có thêm lời tập chú của Nguyễn Thiên Túng, Nguyễn Thiên Tích viết cẩn án và Lý Tử Tấn viết thông luận,chú thích rõ ràng hơn các địa danh sông, núi, định vị rõ các vị trí các đạo, chép con số phủ, huyện, châu của các đạo...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top