Tác giả: PGS.TS Lê Trung Hoa
Địa Danh Học Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 33 cuốn
Nêu khái niệm, phân loại và định nghĩa địa danh, vị trí của địa danh trong ngôn ngữ học, lược sử địa danh học Thế giới và Việt Nam, các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danh, chức năng của địa danh và lợi ích của việc nghiên cứu địa danh, quan hệ giữa địa danh và nhân danh…
Giá: 127,500 đ -15%
150,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Địa Danh Học Việt Nam
Tác giả:  PGS.TS Lê Trung Hoa Loại sách: Văn hóa truyền thống
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : PGS.TS Lê Trung Hoa
Còn trong kho : 33 cuốn
127,500 đ -15%
150,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nêu khái niệm, phân loại và định nghĩa địa danh, vị trí của địa danh trong ngôn ngữ học, lược sử địa danh học Thế giới và Việt Nam, các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danh, chức năng của địa danh và lợi ích của việc nghiên cứu địa danh, quan hệ giữa địa danh và nhân danh…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top