Tác giả: Quách Giao, Lê Nguyên Khánh
Thuyền Thúng Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Đà Nẵng
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 37 cuốn
Giới thiệu về thuyền thúng, cách tạo thành một chiếc thuyền thúng, các làng nghề làm thuyền thúng, cách chèo thuyền thúng và nhiểu câu chuyện lý thú khác về thuyền thúng – Một phương tiện đặng trưng, truyền thống thân thiết trong khai thác thủy sản và phương tiện đi lại của ngư dân Việt Nam
Thuyền Thúng Việt Nam của các tác giả Quách Giao - Lê Nguyên Khánh giới thiệu văn hóa các làng nghề truyền thống miền Trung Việt Nam, nơi có các làng nghề làm thuyền thúng, phương tiện đánh bắt hải sản gần bờ của bà con vùng biển. Một nét đẹp văn hóa đã và đang còn tồn tại đến ngày nay.
Giá: 85,000 đ -15%
100,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thuyền Thúng Việt Nam
Tác giả:  Quách Giao, Lê Nguyên Khánh Loại sách: Văn hóa truyền thống
Phát hành bởi : NXB Đà Nẵng
Tác giả : Quách Giao, Lê Nguyên Khánh
Còn trong kho : 37 cuốn
85,000 đ -15%
100,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Giới thiệu về thuyền thúng, cách tạo thành một chiếc thuyền thúng, các làng nghề làm thuyền thúng, cách chèo thuyền thúng và nhiểu câu chuyện lý thú khác về thuyền thúng – Một phương tiện đặng trưng, truyền thống thân thiết trong khai thác thủy sản và phương tiện đi lại của ngư dân Việt Nam
Thuyền Thúng Việt Nam của các tác giả Quách Giao - Lê Nguyên Khánh giới thiệu văn hóa các làng nghề truyền thống miền Trung Việt Nam, nơi có các làng nghề làm thuyền thúng, phương tiện đánh bắt hải sản gần bờ của bà con vùng biển. Một nét đẹp văn hóa đã và đang còn tồn tại đến ngày nay.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top