Tác giả: Cao Đắc ĐiểmNgô Thị Thanh Lịch
Tổng thư mục Ngô Tất Tố
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Năm phát hành : 2010 Còn trong kho : 50 cuốn
Ba phần tư thế kỷ vừa qua, nhiều tác phẩm báo chí và văn học của tác giả Ngô Tất Tố đã trở nên quen biết, gần gũi với công chúng nước ta, đã thu hút sự quan tâm khảo cứu, bình luận của nhiều thế hệ bạn đọc và giới nghiên cứu phê bình.
Giá: 112,500 đ -25%
150,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tổng thư mục Ngô Tất Tố
Tác giả:  Cao Đắc ĐiểmNgô Thị Thanh Lịch Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Tác giả : Cao Đắc ĐiểmNgô Thị Thanh Lịch
Còn trong kho : 50 cuốn
112,500 đ -25%
150,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Ba phần tư thế kỷ vừa qua, nhiều tác phẩm báo chí và văn học của tác giả Ngô Tất Tố đã trở nên quen biết, gần gũi với công chúng nước ta, đã thu hút sự quan tâm khảo cứu, bình luận của nhiều thế hệ bạn đọc và giới nghiên cứu phê bình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top