Tác giả: Nam Hải
Từ điển nhân vật Thế Giới
Phát hành bởi : NXB Từ Điển Bách Khoa
Năm phát hành : 2006 Còn trong kho : 25 cuốn
Con người là chủ thể bao trùm lịch sử thế giới từ cổ đại cho đến ngày nay. Những hoạt động của con người và các tổ chức của họ tạo lập nên các nền văn minh của nhân loại, từ các khoa học tới các nền văn học, nghệ thuật. Sự phát triểncủa xã hội loài người luôn gắn liền với sự đóng góp, cống hiếncủa những con người cụ thể, của các vĩ nhân... Đến lượt mình, cộng đồng xã hội cấp danh tiếngcho một số người, khiến cho họ trở nên nổi tiếng. Nhu cầu tìm hiểu về các nhân vật có ảnh hưởng lớn trong xã hộiluôn được đặt ra, đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi mà các nền văn hoá, kinh tế, xã hội trên thế giới luôn có sự tiếp xúc, giao thoa lẫn nhau.
Trên thế giới, đã có không ít công trình từ điển chú trọng đến việc trình bày về các nhân vật ở Việt Nam, các nhân vật nước ngoài cũng được đề cập trong một vài công trình đã xuất bản. Kế thừa các thành tưu nghiên cứu khoa học trong và ngoià nước, chúng tôi tổ chức biên soạn quyển " Từ điển nhân vật thế giới" nhằm cung cấp cho bạn đọc trong nước có một công cụ tra cứu về các nhân vật nước ngoài, những người mà ít nhiều danh tiếng đã được biết đến ở hầu hết các nước trên thế giới, có những đóng góp nhất địnhhoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật , vaăn học nghệ thuật... nói riêng cũng như tiến trình phát triển của nhân loại nói chung.
Cuốn sách được trình bày dưới dạng từ điển với dung lượng khoảng 4 nghìn mục từ ( nhân vật ),sách sẽ đề cập đến các nhân vật nước ngoài hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, là tiêu biểu cho lĩnh vực hoạt động mà họ tham gia, đóng góp hoặc có ảnh hưởng, là tiêu biểu cho Quốc Gia, vùng lãnh thổ, khu vực hoặc dân tộc mà họ sinh sống, là tiêu biểu cho trời đại của họ.
Giá: 100,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Từ điển nhân vật Thế Giới
Tác giả:  Nam Hải Loại sách: Sách giáo khoa và tham khảo
Phát hành bởi : NXB Từ Điển Bách Khoa
Tác giả : Nam Hải
Còn trong kho : 25 cuốn
100,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Con người là chủ thể bao trùm lịch sử thế giới từ cổ đại cho đến ngày nay. Những hoạt động của con người và các tổ chức của họ tạo lập nên các nền văn minh của nhân loại, từ các khoa học tới các nền văn học, nghệ thuật. Sự phát triểncủa xã hội loài người luôn gắn liền với sự đóng góp, cống hiếncủa những con người cụ thể, của các vĩ nhân... Đến lượt mình, cộng đồng xã hội cấp danh tiếngcho một số người, khiến cho họ trở nên nổi tiếng. Nhu cầu tìm hiểu về các nhân vật có ảnh hưởng lớn trong xã hộiluôn được đặt ra, đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi mà các nền văn hoá, kinh tế, xã hội trên thế giới luôn có sự tiếp xúc, giao thoa lẫn nhau.
Trên thế giới, đã có không ít công trình từ điển chú trọng đến việc trình bày về các nhân vật ở Việt Nam, các nhân vật nước ngoài cũng được đề cập trong một vài công trình đã xuất bản. Kế thừa các thành tưu nghiên cứu khoa học trong và ngoià nước, chúng tôi tổ chức biên soạn quyển " Từ điển nhân vật thế giới" nhằm cung cấp cho bạn đọc trong nước có một công cụ tra cứu về các nhân vật nước ngoài, những người mà ít nhiều danh tiếng đã được biết đến ở hầu hết các nước trên thế giới, có những đóng góp nhất địnhhoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật , vaăn học nghệ thuật... nói riêng cũng như tiến trình phát triển của nhân loại nói chung.
Cuốn sách được trình bày dưới dạng từ điển với dung lượng khoảng 4 nghìn mục từ ( nhân vật ),sách sẽ đề cập đến các nhân vật nước ngoài hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, là tiêu biểu cho lĩnh vực hoạt động mà họ tham gia, đóng góp hoặc có ảnh hưởng, là tiêu biểu cho Quốc Gia, vùng lãnh thổ, khu vực hoặc dân tộc mà họ sinh sống, là tiêu biểu cho trời đại của họ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top