Tác giả: Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên)
Giáo trình phản ứng hóa học cơ bản trong công nghiệp
Phát hành bởi : NXB KHTN và CN
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 100 cuốn
GT phản ứng hóa học cơ bản trong công nghiệp  được biên soạn nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về tổng hợp hữu cơ ở giai đoạn 2 cho các học viên ngành hóa học sau khi đã hoàn tất môn "Hóa học hữu cơ cơ bản" ở giai đoạn 1. GT này cung cấp các kiến thức cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành trong các điều kiện thực tế Công nghiệp hóa học
Giá: 316,000 đ -5%
333,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Giáo trình phản ứng hóa học cơ bản trong công nghiệp
Tác giả:  Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên) Loại sách: Sách giáo trình
Phát hành bởi : NXB KHTN và CN
Tác giả : Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên)
Còn trong kho : 100 cuốn
316,000 đ -5%
333,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
GT phản ứng hóa học cơ bản trong công nghiệp  được biên soạn nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về tổng hợp hữu cơ ở giai đoạn 2 cho các học viên ngành hóa học sau khi đã hoàn tất môn "Hóa học hữu cơ cơ bản" ở giai đoạn 1. GT này cung cấp các kiến thức cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành trong các điều kiện thực tế Công nghiệp hóa học
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top