Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng
Đột biến một số gen liên quan đến rối loạn sinh tổng hợp STEROID HORMONE
Phát hành bởi : NXB KHTN và CN
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 100 cuốn
Cuốn sách gồm 8 chương:                               - chương 1: Tổng hợp Steroid hormone vỏ thượng thận                           - chương 2: Các bệnh do rối loạn sinh tổng hợp Steroid hormone                      - chương 3: Đột biến trên gen CYP21A2                                                        - chương 4: Đột biến trên gen CyP11B1                                                        - chương 5: Đột biến trên gen CYP11B2                                                       - chương 6: Đột biến trên gen HSD3B2, CYP17A1, STAR VÀ POR                                                      - chương 7: Sự biểu hiện không rõ rệt của các bệnh rối loạn sinh tổng hợp Steroid hormon                                               - chương 8: Bệnh cường Aldosterone
Giá: 223,000 đ -5%
235,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đột biến một số gen liên quan đến rối loạn sinh tổng hợp STEROID HORMONE
Tác giả:  Nguyễn Huy Hoàng
Phát hành bởi : NXB KHTN và CN
Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng
Còn trong kho : 100 cuốn
223,000 đ -5%
235,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách gồm 8 chương:                               - chương 1: Tổng hợp Steroid hormone vỏ thượng thận                           - chương 2: Các bệnh do rối loạn sinh tổng hợp Steroid hormone                      - chương 3: Đột biến trên gen CYP21A2                                                        - chương 4: Đột biến trên gen CyP11B1                                                        - chương 5: Đột biến trên gen CYP11B2                                                       - chương 6: Đột biến trên gen HSD3B2, CYP17A1, STAR VÀ POR                                                      - chương 7: Sự biểu hiện không rõ rệt của các bệnh rối loạn sinh tổng hợp Steroid hormon                                               - chương 8: Bệnh cường Aldosterone
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top