Tác giả: Nguyễn Bá Kế-ĐHKTHN
Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 100 cuốn
Quyển sách 'Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở" gồm những vấn đề cơ bản ở dạng các bài toán cổ điển về khảo sát, thiết kế tính toán và thỉ công được lần lượt trình bày qua các chương theo từng loại kết cấu tường chắn. Chương 11 cố gắng phản ánh những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực dự báo sự chuyển vị của công trình quanh hố đào, nó chẳng những có ý nghĩa thực tế quan trọng khi thi công công trình ngầm trong đô thị mà còn mở ra những tìm tòi phát kiến, những mô hình và phương pháp tính toán mới rất nhiều triển vọng cho những kĩ sư tài năng. Chương cuối cùng có dạng đồ án môn học trình bày một số công trình thực tế đã xây dựng ở nước ta củng như của nước ngoài để giúp người kĩ sư công trình ngầm hình dung được sự phức tạp và không kém hấp dẫn của môn học đòi hỏi nhiều sáng tạo này.
Giá: 119,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở
Tác giả:  Nguyễn Bá Kế-ĐHKTHN Loại sách: Xây dựng, kiến trúc
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Tác giả : Nguyễn Bá Kế-ĐHKTHN
Còn trong kho : 100 cuốn
119,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Quyển sách 'Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở" gồm những vấn đề cơ bản ở dạng các bài toán cổ điển về khảo sát, thiết kế tính toán và thỉ công được lần lượt trình bày qua các chương theo từng loại kết cấu tường chắn. Chương 11 cố gắng phản ánh những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực dự báo sự chuyển vị của công trình quanh hố đào, nó chẳng những có ý nghĩa thực tế quan trọng khi thi công công trình ngầm trong đô thị mà còn mở ra những tìm tòi phát kiến, những mô hình và phương pháp tính toán mới rất nhiều triển vọng cho những kĩ sư tài năng. Chương cuối cùng có dạng đồ án môn học trình bày một số công trình thực tế đã xây dựng ở nước ta củng như của nước ngoài để giúp người kĩ sư công trình ngầm hình dung được sự phức tạp và không kém hấp dẫn của môn học đòi hỏi nhiều sáng tạo này.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top