Cẩm nang chăm sóc sức khỏe gia đình phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa và chế độ dinh dưỡng
Phát hành bởi : NXB Nhà xuất bản y học
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 108 cuốn
Cuốn sách mang tính phổ biến khoa học y học và tra cứu lâm sàng bệnh học, hy vọng tư vấn có ích cho nhiều đối tượng, đặc biệt cho các tầng lớp người lao động còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống thường nhật lại mắc phải các bệnh tưởng như hiểm nghèo, nan y. Cuốn sách cũng giúp ích cho các thầy thuốc Đông - Tây y và sinh viên y dược khoa tham khảo trong quá trình hành nghề.
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Cẩm nang chăm sóc sức khỏe gia đình phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa và chế độ dinh dưỡng
Tác giả:  Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam - GS.VS. Đái Duy Ban Loại sách: Ngành y
Phát hành bởi : NXB Nhà xuất bản y học
Tác giả : Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam - GS.VS. Đái Duy Ban
Còn trong kho : 108 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách mang tính phổ biến khoa học y học và tra cứu lâm sàng bệnh học, hy vọng tư vấn có ích cho nhiều đối tượng, đặc biệt cho các tầng lớp người lao động còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống thường nhật lại mắc phải các bệnh tưởng như hiểm nghèo, nan y. Cuốn sách cũng giúp ích cho các thầy thuốc Đông - Tây y và sinh viên y dược khoa tham khảo trong quá trình hành nghề.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top