Bách khoa thư Hà Nội
Phát hành bởi : NXB Thời đại
Năm phát hành : 2010
Bách khoa thư Hà Nội giới thiệu những tri thức về thiên nhiên, xã hội và con người Hà Nội trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật…. Những tri thức được đã được hình thành, phát triển và được nghiên cứu từ xưa đến nay, những bài học kinh nghiệm lịch sử và những thành tựu về mọi mặt, giới thiệu truyền thống văn hóa Hà Nội, những nét đặc trưng của thủ đô ngàn năm văn hiến của nước Việt Nam. Đây là tập 13 của Bộ Bách khoa thư Hà Nội với nội dung về lĩnh vực thông tin xuất bản. Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần I: Thông tin, gồm 3 chương: Các hình thức thông tin xưa và nay; Thông tin điện tử; Báo chí.
Phần II: Xuất bản – Phát hành sách – Thư viện, gồm 4 chương: Nghề in xưa và nay; Xuất bản; Phát hành sách; Thư viện.
Phần III: Danh mục báo chí xuất bản tại Hà Nội (1883 – 2007).
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Bách khoa thư Hà Nội
Tác giả:  Lê Xuân Tùng, Nguyễn Đức Khiển chủ nhiệm công trình, Nguyễn Hữu Quỳnh biên tập Loại sách: Thành tựu ngành xuất bản
Phát hành bởi : NXB Thời đại
Tác giả : Lê Xuân Tùng, Nguyễn Đức Khiển chủ nhiệm công trình, Nguyễn Hữu Quỳnh biên tập
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Bách khoa thư Hà Nội giới thiệu những tri thức về thiên nhiên, xã hội và con người Hà Nội trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật…. Những tri thức được đã được hình thành, phát triển và được nghiên cứu từ xưa đến nay, những bài học kinh nghiệm lịch sử và những thành tựu về mọi mặt, giới thiệu truyền thống văn hóa Hà Nội, những nét đặc trưng của thủ đô ngàn năm văn hiến của nước Việt Nam. Đây là tập 13 của Bộ Bách khoa thư Hà Nội với nội dung về lĩnh vực thông tin xuất bản. Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần I: Thông tin, gồm 3 chương: Các hình thức thông tin xưa và nay; Thông tin điện tử; Báo chí.
Phần II: Xuất bản – Phát hành sách – Thư viện, gồm 4 chương: Nghề in xưa và nay; Xuất bản; Phát hành sách; Thư viện.
Phần III: Danh mục báo chí xuất bản tại Hà Nội (1883 – 2007).
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top