Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma và Jeffrey Hopkins
Con đường giác ngộ trí huệ và đại bi
Phát hành bởi : NXB Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Cuốn sách “Con đường giác ngộ: Trí huệ và đại bi” được rút ra từ các bài giảng mà Đức Đạt-lai Lạt-ma đời thứ 14, một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất hiện nay, đã thực hiện ở Mỹ trong các năm 1979, 1981, và ở Canada vào năm 1980. Trong khoảng thời gian này, Ngài đã đi đến nhiều nơi, các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm Phật giáo… để truyền bá thông điệp của mình về sự cần thiết của lòng từ bi cũng như những nhận thức chân thật về thế giới. Các bài giảng của Ngài xoay quanh những giáo lý cơ bản của Phật giáo và được trình bày theo thứ tự giúp người đọc có thể tiếp thu những kiến thức nền tảng cần thiết trước khi đi vào những chủ đề phức tạp hơn ở phía sau. Thông qua cuốn sách này, Đức Đạt-lai Lạt-ma muốn gửi gắm niềm hy vọng của mình vào công cuộc chuyển hóa cá nhân và xã hội, cũng như khả năng tâm linh trong mỗi con người. Cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Bốn chân lý, quyền hạnh phúc, nghiệp, lòng vị tha và sáu ba la mật, thiền định, ngã và vô ngã, cái chết trong Phật giáo Tây Tạng, sự hòa hợp của hai phái Cựu Dịch và Tân Dịch,...
Giá: 79,200 đ -20%
99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Con đường giác ngộ trí huệ và đại bi
Tác giả:  Đức Đạt Lai Lạt Ma và Jeffrey Hopkins Loại sách: Phật giáo
Phát hành bởi : NXB Hà Nội
Tác giả : Đức Đạt Lai Lạt Ma và Jeffrey Hopkins
Còn trong kho : 100 cuốn
79,200 đ -20%
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách “Con đường giác ngộ: Trí huệ và đại bi” được rút ra từ các bài giảng mà Đức Đạt-lai Lạt-ma đời thứ 14, một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất hiện nay, đã thực hiện ở Mỹ trong các năm 1979, 1981, và ở Canada vào năm 1980. Trong khoảng thời gian này, Ngài đã đi đến nhiều nơi, các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm Phật giáo… để truyền bá thông điệp của mình về sự cần thiết của lòng từ bi cũng như những nhận thức chân thật về thế giới. Các bài giảng của Ngài xoay quanh những giáo lý cơ bản của Phật giáo và được trình bày theo thứ tự giúp người đọc có thể tiếp thu những kiến thức nền tảng cần thiết trước khi đi vào những chủ đề phức tạp hơn ở phía sau. Thông qua cuốn sách này, Đức Đạt-lai Lạt-ma muốn gửi gắm niềm hy vọng của mình vào công cuộc chuyển hóa cá nhân và xã hội, cũng như khả năng tâm linh trong mỗi con người. Cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Bốn chân lý, quyền hạnh phúc, nghiệp, lòng vị tha và sáu ba la mật, thiền định, ngã và vô ngã, cái chết trong Phật giáo Tây Tạng, sự hòa hợp của hai phái Cựu Dịch và Tân Dịch,...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top