Cánh cửa nhiệm màu- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 cấp Tiểu học
Phát hành bởi : NXB Giáo dục Việt Nam
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 885 cuốn
"Cánh cửa nhiệm màu" là cuốn sách tập hợp các bài viết của học sinh tiểu học tham dự cuộc thi "Đại sứ văn hóa Đọc"- do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Vụ thư viện tổ chức thực hiện theo mục tiêu mà Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" đặt ra. Hoạt động này có ý nghĩa khơi dậy lòng yêu đọc sách, truyền cảm hứng cho các em học sinh, sinh viên nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo cho các thí sinh tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 và những năm tiếp theo.
Giá: 100,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Cánh cửa nhiệm màu- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 cấp Tiểu học
Tác giả:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Vụ Thư viện, Vũ Dương Thúy Ngà (Chủ biên), Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Kim Phượng, Phạm Gia Trí (Sưu tầm) Loại sách: Thể loại khác
Phát hành bởi : NXB Giáo dục Việt Nam
Tác giả : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Vụ Thư viện, Vũ Dương Thúy Ngà (Chủ biên), Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Kim Phượng, Phạm Gia Trí (Sưu tầm)
Còn trong kho : 885 cuốn
100,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
"Cánh cửa nhiệm màu" là cuốn sách tập hợp các bài viết của học sinh tiểu học tham dự cuộc thi "Đại sứ văn hóa Đọc"- do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Vụ thư viện tổ chức thực hiện theo mục tiêu mà Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" đặt ra. Hoạt động này có ý nghĩa khơi dậy lòng yêu đọc sách, truyền cảm hứng cho các em học sinh, sinh viên nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo cho các thí sinh tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 và những năm tiếp theo.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top