Tác giả: Muriel Bensimon; Người dịch: Vũ Thị Bích Liên
Đánh thức sự tự tin
Phát hành bởi : NXB Giáo dục Việt Nam
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 2559 cuốn
Tự tin gắn với nhận thức tích cực về khả năng ứng phó của bạn trong những tình huống khác nhau. Nó giúp bạn thành công trong cuộc sống riêng tư hay trong nghề nghiệp.
Tin tưởng vào bản thân và vào năng lực của mình là chìa khóa để nuôi dưỡng và tỏa sáng tâm hồn bạn. Để đạt được điều đó, bạn chỉ cần làm theo 50 quy tắc vàng này.
Giá: 38,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đánh thức sự tự tin
Tác giả:  Muriel Bensimon; Người dịch: Vũ Thị Bích Liên Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Giáo dục Việt Nam
Tác giả : Muriel Bensimon; Người dịch: Vũ Thị Bích Liên
Còn trong kho : 2559 cuốn
38,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tự tin gắn với nhận thức tích cực về khả năng ứng phó của bạn trong những tình huống khác nhau. Nó giúp bạn thành công trong cuộc sống riêng tư hay trong nghề nghiệp.
Tin tưởng vào bản thân và vào năng lực của mình là chìa khóa để nuôi dưỡng và tỏa sáng tâm hồn bạn. Để đạt được điều đó, bạn chỉ cần làm theo 50 quy tắc vàng này.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top