Tác giả: Hoàng Nam Lê
Phương thức Amazon - 10 Nguyên lý internet vạn vật 119k
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Michael Porter, Giáo sư Trường kinh doanh Harvard đã mô tả IoT như xương sống của làn sóng thứ ba về đổi mới công nghệ và đột phá kỹ thuật số. Theo đó, các doanh nghiệp hiện đại đang đứng trước thách thức lớn lao - đón nhận công nghệ và đổi mới chiến lược nội bộ.
Amazon là công ty công nghệ đột phá bậc nhất thế giới với các chiến lược IoT có tầm ảnh hưởng lớn đến mọi tổ chức và lĩnh vực. Sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc tại Amazon cũng như nhiều công ty khác, John Rossman đã đúc kết ra 10 nguyên lý – 10 bài học đáng giá giúp mọi doanh nghiệp tiến bước thành công vào kỷ nguyên IoT.
Giá: 89,250 đ -25%
119,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Phương thức Amazon - 10 Nguyên lý internet vạn vật 119k
Tác giả:  Hoàng Nam Lê
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Tác giả : Hoàng Nam Lê
Còn trong kho : 100 cuốn
89,250 đ -25%
119,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Michael Porter, Giáo sư Trường kinh doanh Harvard đã mô tả IoT như xương sống của làn sóng thứ ba về đổi mới công nghệ và đột phá kỹ thuật số. Theo đó, các doanh nghiệp hiện đại đang đứng trước thách thức lớn lao - đón nhận công nghệ và đổi mới chiến lược nội bộ.
Amazon là công ty công nghệ đột phá bậc nhất thế giới với các chiến lược IoT có tầm ảnh hưởng lớn đến mọi tổ chức và lĩnh vực. Sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc tại Amazon cũng như nhiều công ty khác, John Rossman đã đúc kết ra 10 nguyên lý – 10 bài học đáng giá giúp mọi doanh nghiệp tiến bước thành công vào kỷ nguyên IoT.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top