Tác giả: S. J. Scott
Từ gà mờ thành chuyên gia 89k
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Bạn không biết làm thế nào để bắt đầu với một kỹ năng mới? Không thể dành thời gian cho một dự án? Thường bỏ cuộc trong thất vọng sau khi bắt đầu một việc gì đó mới?
Tất cả chúng ta đều muốn mở rộng kiến thức hiện tại của mình. Nhưng đôi khi, chúng ta không thể duy trì sự thích ứng với một kỹ năng hoặc thói quen mới. Thật dễ để rơi vào cái bẫy khi bạn chỉ tập trung vào việc học mà không bao giờ thực hành.
Bất cứ ai cũng có thể phát triển một tài năng với sự kết hợp chính xác giữa việc thực hành, động lực và huấn luyện. Đó là những gì bạn sẽ học được trong cuốn Từ gà mờ thành chuyên gia.
Giá: 66,750 đ -25%
89,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Từ gà mờ thành chuyên gia 89k
Tác giả:  S. J. Scott
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Tác giả : S. J. Scott
Còn trong kho : 100 cuốn
66,750 đ -25%
89,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bạn không biết làm thế nào để bắt đầu với một kỹ năng mới? Không thể dành thời gian cho một dự án? Thường bỏ cuộc trong thất vọng sau khi bắt đầu một việc gì đó mới?
Tất cả chúng ta đều muốn mở rộng kiến thức hiện tại của mình. Nhưng đôi khi, chúng ta không thể duy trì sự thích ứng với một kỹ năng hoặc thói quen mới. Thật dễ để rơi vào cái bẫy khi bạn chỉ tập trung vào việc học mà không bao giờ thực hành.
Bất cứ ai cũng có thể phát triển một tài năng với sự kết hợp chính xác giữa việc thực hành, động lực và huấn luyện. Đó là những gì bạn sẽ học được trong cuốn Từ gà mờ thành chuyên gia.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top