Tác giả: Akira Miura
Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 50 cuốn
Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản là tài liệu tham khảo không thể thiếu cho người học tiếng Nhật bởi nó được trình bày khoa học, dễ hiểu; không lạm dụng thuật ngữ chuyên môn; tổng kết các vấn đề ngữ pháp căn bản; bảng từ vựng phân theo từng chủ điểm, phổ biến cả trong văn nói và văn viết.
Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần Một liệt kê những khái niệm căn bản về ngữ pháp như từ loại, các cách cấu tạo câu, các dạng thức kết hợp, các cách trình bày ngôn ngữ và các quy tắc trọng âm; Phần Hai cung cấp những từ và thành tố căn bản được sử dụng phổ biến cả trong văn nói và văn viết. Các mục trong mỗi phần được sắp xếp theo trật tự a, b, c; và nếu chúng có mối liên hệ nào đó với các mục khác thì sẽ được thể hiện trong mục tham khảo chéo. Từ vựng sử dụng trong mỗi phần đều được giải thích rõ ràng kèm theo ví dụ minh họa, nhờ vậy người đọc có thể hiểu cặn kẽ từng hiện tượng ngữ pháp và cách sử dụng chính xác của các từ vựng liên quan, thông qua đó cải thiện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Thêm vào đó, phần Phụ lục với các bảng từ vựng phân theo từng chủ điểm sẽ thực sự hữu ích cho không chỉ người học mà còn cho cả giáo viên và những nhà nghiên cứu ngôn ngữ.
Đây thực sự là cuốn sách sẽ giúp người học có được những kiến thức hữu ích trong quá trình học và nghiên cứu tiếng Nhật.
Giá: 194,650 đ -15%
229,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản
Tác giả:  Akira Miura Loại sách: Tiếng Nhật
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Tác giả : Akira Miura
Còn trong kho : 50 cuốn
194,650 đ -15%
229,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản là tài liệu tham khảo không thể thiếu cho người học tiếng Nhật bởi nó được trình bày khoa học, dễ hiểu; không lạm dụng thuật ngữ chuyên môn; tổng kết các vấn đề ngữ pháp căn bản; bảng từ vựng phân theo từng chủ điểm, phổ biến cả trong văn nói và văn viết.
Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần Một liệt kê những khái niệm căn bản về ngữ pháp như từ loại, các cách cấu tạo câu, các dạng thức kết hợp, các cách trình bày ngôn ngữ và các quy tắc trọng âm; Phần Hai cung cấp những từ và thành tố căn bản được sử dụng phổ biến cả trong văn nói và văn viết. Các mục trong mỗi phần được sắp xếp theo trật tự a, b, c; và nếu chúng có mối liên hệ nào đó với các mục khác thì sẽ được thể hiện trong mục tham khảo chéo. Từ vựng sử dụng trong mỗi phần đều được giải thích rõ ràng kèm theo ví dụ minh họa, nhờ vậy người đọc có thể hiểu cặn kẽ từng hiện tượng ngữ pháp và cách sử dụng chính xác của các từ vựng liên quan, thông qua đó cải thiện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Thêm vào đó, phần Phụ lục với các bảng từ vựng phân theo từng chủ điểm sẽ thực sự hữu ích cho không chỉ người học mà còn cho cả giáo viên và những nhà nghiên cứu ngôn ngữ.
Đây thực sự là cuốn sách sẽ giúp người học có được những kiến thức hữu ích trong quá trình học và nghiên cứu tiếng Nhật.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top