Tác giả: Brian Tracy / Anh Ngô
Kỷ luật tự giác - Thói quen của người thành công
Phát hành bởi : NXB Công Thương
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 95 cuốn
Cuốn sách viết về lối sống kỷ luật, rèn luyện sự tự giác của bản thân trong thời đại công nghệ
Đóng góp Quỹ hỗ trợ chống dịch Covid19 3%
Giá: 96,750 đ -25%
129,000 đ Giảm đồng giá 25% tất cả sách Miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng là Sách
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kỷ luật tự giác - Thói quen của người thành công
Tác giả:  Brian Tracy / Anh Ngô
Phát hành bởi : NXB Công Thương
Tác giả : Brian Tracy / Anh Ngô
Còn trong kho: 95 cuốn
96,750 đ -25%
129,000 đ
Miễn phí giao hàng sách !
1
Cho vào giỏ sách
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Cuốn sách viết về lối sống kỷ luật, rèn luyện sự tự giác của bản thân trong thời đại công nghệ
Người giới thiệu sách
Bình sách