Tác giả: Phạm Văn Thạo (cb)
Tổng tập trắc nghiệm môn Toán
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 100 cuốn
Cuốn sách có 6 chương được chia làm 22 chuyên đề, các chuyên đề bám sát và bao gồm nội dung kiến thức môn Toán lớp 12 đồng thời mở rộng và nâng cao.
Giá: 180,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tổng tập trắc nghiệm môn Toán
Tác giả:  Phạm Văn Thạo (cb)
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Tác giả : Phạm Văn Thạo (cb)
Còn trong kho : 100 cuốn
180,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách có 6 chương được chia làm 22 chuyên đề, các chuyên đề bám sát và bao gồm nội dung kiến thức môn Toán lớp 12 đồng thời mở rộng và nâng cao.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top