Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
Trọng tâm kiến thức và câu hỏi trắc nghiêm môn Địa Lí
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 99 cuốn
Cuốn sách cấu trúc gồm ba phần chính:
Phần 1: Nội dung, câu trúc và một số dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi môn Địa lí.
Phần 2: Kiến thức trọng tâm và hệ thống câu hỏi ôn tập theo chủ đề
Phần 3: Một số đề thi minh họa và đáp án.
Giá: 99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Trọng tâm kiến thức và câu hỏi trắc nghiêm môn Địa Lí
Tác giả:  Nguyễn Thị Hải Yến
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến
Còn trong kho : 99 cuốn
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách cấu trúc gồm ba phần chính:
Phần 1: Nội dung, câu trúc và một số dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi môn Địa lí.
Phần 2: Kiến thức trọng tâm và hệ thống câu hỏi ôn tập theo chủ đề
Phần 3: Một số đề thi minh họa và đáp án.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top