Tác giả: Lão Hạc
THVCV : Lão Hạc
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 18 cuốn
Tập truyện ngắn "Lão Hạc" bao gồm 23 sáng tác tiêu biểu nhất của Nam Cao giai trước Cách mạng tháng Tám. Các tác phẩm của Nam Cao giai đoạn này tập trung vào hai đề tài lớn: Người tiểu tư sản nghèo và người nông dân, được khai thác trực tiếp từ cuộc sống của tác giả và bà con nông dân làng quê ông...
Giá: 56,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
THVCV : Lão Hạc
Tác giả:  Lão Hạc Loại sách: Tác phẩm Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Lão Hạc
Còn trong kho : 18 cuốn
56,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tập truyện ngắn "Lão Hạc" bao gồm 23 sáng tác tiêu biểu nhất của Nam Cao giai trước Cách mạng tháng Tám. Các tác phẩm của Nam Cao giai đoạn này tập trung vào hai đề tài lớn: Người tiểu tư sản nghèo và người nông dân, được khai thác trực tiếp từ cuộc sống của tác giả và bà con nông dân làng quê ông...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top