Tác giả: Claudia Hammond
Chậm lại một chút
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 40 cuốn
Cuốn sách này là một lời kêu gọi nghỉ ngơi với lời gợi ý 10 hoạt động nghỉ ngơi phổ
biến nhất. Nó sẽ khuyến khích bạn suy nghĩ lại về việc nghỉ ngơi và đưa nó vào trong
danh sách các công việc cần làm trong cuộc sống. Nghỉ ngơi không phải là thứ gì đó xa
xỉ, nó là điều thiết yếu, và không thể thiếu. Hy vọng rằng khi gấp cuốn sách này lại, mỗi
bạn đọc sẽ tự kê đơn cho mình một công thức nghỉ ngơi hoàn hảo, hoặc mở ra một góc
nhìn hoàn toàn mới về cách mà chúng ta sử dụng quỹ thời gian của mình.
Giá: 87,200 đ -20%
109,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Chậm lại một chút
Tác giả:  Claudia Hammond
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Tác giả : Claudia Hammond
Còn trong kho : 40 cuốn
87,200 đ -20%
109,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này là một lời kêu gọi nghỉ ngơi với lời gợi ý 10 hoạt động nghỉ ngơi phổ
biến nhất. Nó sẽ khuyến khích bạn suy nghĩ lại về việc nghỉ ngơi và đưa nó vào trong
danh sách các công việc cần làm trong cuộc sống. Nghỉ ngơi không phải là thứ gì đó xa
xỉ, nó là điều thiết yếu, và không thể thiếu. Hy vọng rằng khi gấp cuốn sách này lại, mỗi
bạn đọc sẽ tự kê đơn cho mình một công thức nghỉ ngơi hoàn hảo, hoặc mở ra một góc
nhìn hoàn toàn mới về cách mà chúng ta sử dụng quỹ thời gian của mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top