Tác giả: Kim Quang Minh và Lưu Văn Lợi
Hoàng Sa Trường Sa
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 98 cuốn
Trên cơ sở những tài liệu lịch sử vững chắc, xuất phát từ những tiêu chuẩn được chấp nhận của luật pháp quốc tế, các tác giả đã bình tĩnh, khách quan phân tích lập trường của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc để khẳng định một chân lý khách quan: chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi và Hoàng Sa - Trường Sa luôn sống mãi trong tâm thức Việt Nam.
Giá: 75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Hoàng Sa Trường Sa
Tác giả:  Kim Quang Minh và Lưu Văn Lợi Loại sách: Tuyên truyền phổ cập
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Tác giả : Kim Quang Minh và Lưu Văn Lợi
Còn trong kho : 98 cuốn
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trên cơ sở những tài liệu lịch sử vững chắc, xuất phát từ những tiêu chuẩn được chấp nhận của luật pháp quốc tế, các tác giả đã bình tĩnh, khách quan phân tích lập trường của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc để khẳng định một chân lý khách quan: chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi và Hoàng Sa - Trường Sa luôn sống mãi trong tâm thức Việt Nam.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top