Tác giả: KIm Quang Minh, Trịnh Anh Cơ
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Năm phát hành : 2016 Đã hết hàng
Địa danh, nói một cách nôm na, là tên của một vùng đất hay của một đối tượng trên mặt đất, là thứ chúng ta bắt gặp hàng ngày, tưởng như rất thân quen, rất gần gũi, rất dễ hiểu, nhưng hiểu địa danh cho đúng, cho đủ thật không đơn giản chút nào. Hiểu và sử dụng địa danh không chuẩn, gây ra nhiều phiền toái.... Muốn đọc và viết đúng địa danh, trước hết địa danh phải được chuẩn hóa, tức là làm cho mỗi địa danh được sử dụng một cách duy nhất, thống nhất và nhất quán trong cộng đồng để chỉ một vùng đất hay một đối tượng địa lý trên mặt đất. Tuy nhiên, chuẩn hóa địa danh là một quá trình đòi hỏi sự đồng lòng góp sức của các tầng lớp nhân dân và hỗ trợ của chính quyền các cấp, đơn giản chỉ vì địa danh được thành lập liên quan đến các sự kiện lịch sử về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ở nước ta, với 53 ngôn ngữ dân tộc, 28 bộ chữ viết khác nhau, chắc chắn việc chuẩn hóa địa danh không hề đơn giản.
Cuốn sách góp phần tạo nên nền tảng nhận thức đối với địa danh, trên cơ sở đó, trước mắt xúc tiến quá trình thành lập Ủy ban quốc gia về Địa danh Việt Nam, trong tương lai là để thực hiện việc chuẩn hóa địa danh ở nước ta.
Giá: 57,000 đ
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
Tác giả:  KIm Quang Minh, Trịnh Anh Cơ Loại sách: Địa chất
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Tác giả : KIm Quang Minh, Trịnh Anh Cơ
Đã hết hàng
57,000 đ
0
Cho vào giỏ sách
Địa danh, nói một cách nôm na, là tên của một vùng đất hay của một đối tượng trên mặt đất, là thứ chúng ta bắt gặp hàng ngày, tưởng như rất thân quen, rất gần gũi, rất dễ hiểu, nhưng hiểu địa danh cho đúng, cho đủ thật không đơn giản chút nào. Hiểu và sử dụng địa danh không chuẩn, gây ra nhiều phiền toái.... Muốn đọc và viết đúng địa danh, trước hết địa danh phải được chuẩn hóa, tức là làm cho mỗi địa danh được sử dụng một cách duy nhất, thống nhất và nhất quán trong cộng đồng để chỉ một vùng đất hay một đối tượng địa lý trên mặt đất. Tuy nhiên, chuẩn hóa địa danh là một quá trình đòi hỏi sự đồng lòng góp sức của các tầng lớp nhân dân và hỗ trợ của chính quyền các cấp, đơn giản chỉ vì địa danh được thành lập liên quan đến các sự kiện lịch sử về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ở nước ta, với 53 ngôn ngữ dân tộc, 28 bộ chữ viết khác nhau, chắc chắn việc chuẩn hóa địa danh không hề đơn giản.
Cuốn sách góp phần tạo nên nền tảng nhận thức đối với địa danh, trên cơ sở đó, trước mắt xúc tiến quá trình thành lập Ủy ban quốc gia về Địa danh Việt Nam, trong tương lai là để thực hiện việc chuẩn hóa địa danh ở nước ta.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top