Tác giả: Wikan Satriati (Author), Ilman Fahmi (Illustrator)
Niabai, The Spinner
Tác giả : Wikan Satriati (Author), Ilman Fahmi (Illustrator)
Lĩnh vực : Sách Chính trị - Xã hội
"Niabai's brothers are going into the woods.<br>
They leave Niabai home, so they ask her to close the door and the windows.<br>
But Niabai doesn't listen because she’s busy spinning her yarn.<br>
Then, a giant comes and kidnaps Niabai.<br>
Oh, no! What will the giant do to Niabai?"<br>
Bạn chưa đang nhập
Niabai, The Spinner
Tác giả:  Wikan Satriati (Author), Ilman Fahmi (Illustrator)
Phát hành bởi : NXB Noura Books
Tác giả : Wikan Satriati (Author), Ilman Fahmi (Illustrator)
Đã hết hàng
0 đ
0
Cho vào giỏ sách
"Niabai's brothers are going into the woods.<br>
They leave Niabai home, so they ask her to close the door and the windows.<br>
But Niabai doesn't listen because she’s busy spinning her yarn.<br>
Then, a giant comes and kidnaps Niabai.<br>
Oh, no! What will the giant do to Niabai?"<br>
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

×

Đăng ký giao dịch

Tên đơn vị (*)
Số điện thoại (*)
Email
Chọn tên sách (*)

Chọn tên sách

Sách thiếu nhi

Sách khoa học kỹ thuật

Sách văn hoá du lịch

Thể loại khác

Chọn tên sách (*)

Chọn thời gian tọa đàm (*)

Chọn thời gian (*)

    Lịch trống!
Nội dung

Best-selling của gian hàng

Sách bản quyền khác

Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Công Thương
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB HộI Nhà Văn
back to top