Tác giả: Ionel Haiduc, Edward R.T. Tiekink
Inverse Coordination Chemistry: A Novel Chemical Concept 
Tác giả : Ionel Haiduc, Edward R.T. Tiekink
Lĩnh vực : Bản quyền
Inverse Coordination Chemistry: A Novel Chemical Concept features and discusses the interesting array of inverse coordination complexes, from those with monoatomic or polyatomic centres to those with organic molecules as centres. While traditional coordination complexes consist of a metal atom at the centre surrounded by inorganic ligands, inverse coordination complexes show a reversed topology: a central non-metal atom surrounded by metallic ligands.
Bạn chưa đang nhập
Inverse Coordination Chemistry: A Novel Chemical Concept 
Tác giả:  Ionel Haiduc, Edward R.T. Tiekink
Phát hành bởi : NXB Sunway University Press
Tác giả : Ionel Haiduc, Edward R.T. Tiekink
Đã hết hàng
0 đ
0
Cho vào giỏ sách
Inverse Coordination Chemistry: A Novel Chemical Concept features and discusses the interesting array of inverse coordination complexes, from those with monoatomic or polyatomic centres to those with organic molecules as centres. While traditional coordination complexes consist of a metal atom at the centre surrounded by inorganic ligands, inverse coordination complexes show a reversed topology: a central non-metal atom surrounded by metallic ligands.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

×

Đăng ký giao dịch

Tên đơn vị (*)
Số điện thoại (*)
Email
Chọn tên sách (*)

Chọn tên sách

Sách thiếu nhi

Sách khoa học kỹ thuật

Sách văn hoá du lịch

Thể loại khác

Chọn tên sách (*)

Chọn thời gian tọa đàm (*)

Chọn thời gian (*)

    Lịch trống!
Nội dung

Best-selling của gian hàng

Sách bản quyền khác

Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Công Thương
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB HộI Nhà Văn
back to top