Tác giả: Tô Hoài
Diary of a Cricket
Tác giả : Tô Hoài
Lĩnh vực : Bản quyền
<br>
The story of young cricket Mèn, travelled into the world. From a playful and arrogant cricket, Mèn has grown into a more mature, thoughtful and brave young man. His adventure is to united the animal species, call for a harmonious world. Throughout his journey, Mèn has made friend with differente species, gone through lost of flights and misunderstanding but finally conquered the world.<br>
The books are one of the most famous classics of Vietnamese leteature.<br>
Rights have been sold to: Japan, Korea, China, Sweden, Cambodia, German, Ukraina, Thailand, Italy.<br>
Bạn chưa đang nhập
Diary of a Cricket
Tác giả:  Tô Hoài
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Tô Hoài
Đã hết hàng
0 đ
0
Cho vào giỏ sách
<br>
The story of young cricket Mèn, travelled into the world. From a playful and arrogant cricket, Mèn has grown into a more mature, thoughtful and brave young man. His adventure is to united the animal species, call for a harmonious world. Throughout his journey, Mèn has made friend with differente species, gone through lost of flights and misunderstanding but finally conquered the world.<br>
The books are one of the most famous classics of Vietnamese leteature.<br>
Rights have been sold to: Japan, Korea, China, Sweden, Cambodia, German, Ukraina, Thailand, Italy.<br>
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

×

Đăng ký giao dịch

Tên đơn vị (*)
Số điện thoại (*)
Email
Chọn tên sách (*)

Chọn tên sách

Sách thiếu nhi

Sách khoa học kỹ thuật

Sách văn hoá du lịch

Thể loại khác

Chọn tên sách (*)

Chọn thời gian tọa đàm (*)

Chọn thời gian (*)

    Lịch trống!
Nội dung

Best-selling của gian hàng

Sách bản quyền khác

Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Công Thương
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB HộI Nhà Văn
back to top