Tác giả: Text: Trần Đức Tiến Illustration by Kim Duẩn
Stories by the fence
Tác giả : Text: Trần Đức Tiến Illustration by Kim Duẩn
Lĩnh vực : Bản quyền
In a small hamlet, circket, toad, lizard, ants, garden plants and even humans are living in harmony and enjoying a peaceful life. Each short story is like a whisper telling readers the beauty of nature and love. Not only living things, but also non-living things like toys, a pot or even a calendar can have feelings and something to share with you, too. Author Trần Đức Tiến is famous for his animal stories. His many works have become modern classics in Vietnam literature.<br>
<br>
Bạn chưa đang nhập
Stories by the fence
Tác giả:  Text: Trần Đức Tiến Illustration by Kim Duẩn
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Text: Trần Đức Tiến Illustration by Kim Duẩn
Đã hết hàng
0 đ
0
Cho vào giỏ sách
In a small hamlet, circket, toad, lizard, ants, garden plants and even humans are living in harmony and enjoying a peaceful life. Each short story is like a whisper telling readers the beauty of nature and love. Not only living things, but also non-living things like toys, a pot or even a calendar can have feelings and something to share with you, too. Author Trần Đức Tiến is famous for his animal stories. His many works have become modern classics in Vietnam literature.<br>
<br>
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

×

Đăng ký giao dịch

Tên đơn vị (*)
Số điện thoại (*)
Email
Chọn tên sách (*)

Chọn tên sách

Sách thiếu nhi

Sách khoa học kỹ thuật

Sách văn hoá du lịch

Thể loại khác

Chọn tên sách (*)

Chọn thời gian tọa đàm (*)

Chọn thời gian (*)

    Lịch trống!
Nội dung

Best-selling của gian hàng

Sách bản quyền khác

Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Công Thương
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB HộI Nhà Văn
back to top