Tác giả: Text: Lê Phương Liên Illustrator: Quang Toàn
Vietnamese Traditional Festivals
Tác giả : Text: Lê Phương Liên Illustrator: Quang Toàn
Lĩnh vực : Bản quyền
Spring Festivals<br>
Summer Festival<br>
Filial Piety Festival<br>
Mid-Autumn Festival<br>
New Year Festival<br>
Tễu is a traditional puppet character presenting the image of a cheerful, optimistic Vietnamese farmer. In this series, Tễu will tell the readers different Vietnamese traditional festivals the whole year around from the origins to the traditional practices on each event.<br>
Bạn chưa đang nhập
Vietnamese Traditional Festivals
Tác giả:  Text: Lê Phương Liên Illustrator: Quang Toàn
Phát hành bởi : NXB KimDong Publishing House
Tác giả : Text: Lê Phương Liên Illustrator: Quang Toàn
Đã hết hàng
0 đ
0
Cho vào giỏ sách
Spring Festivals<br>
Summer Festival<br>
Filial Piety Festival<br>
Mid-Autumn Festival<br>
New Year Festival<br>
Tễu is a traditional puppet character presenting the image of a cheerful, optimistic Vietnamese farmer. In this series, Tễu will tell the readers different Vietnamese traditional festivals the whole year around from the origins to the traditional practices on each event.<br>
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

×

Đăng ký giao dịch

Tên đơn vị (*)
Số điện thoại (*)
Email
Chọn tên sách (*)

Chọn tên sách

Sách thiếu nhi

Sách khoa học kỹ thuật

Sách văn hoá du lịch

Thể loại khác

Chọn tên sách (*)

Chọn thời gian tọa đàm (*)

Chọn thời gian (*)

    Lịch trống!
Nội dung

Best-selling của gian hàng

Sách bản quyền khác

Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Công Thương
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB HộI Nhà Văn
back to top