Doing housework, it's easy! (Helping children to be independent, to help their parents)
Tác giả : Author: Bảo Ngọc Illustration: Thu Nấm, Hoàng Đậu Xanh
Lĩnh vực : Bản quyền
National book award 2020.<br>
Lift the flap series to teach children about protecting their own body, helping parents housework, taking care themselves…<br>
<br>
<a href="https://dinhtibooks.com.vn/products/lat-mo-cung-con-lam-viec-nha-de-thoi-ma-giup-tre-biet-tu-lap-biet-giup-do-bo-me">https://dinhtibooks.com.vn/products/lat-mo-cung-con-lam-viec-nha-de-thoi-ma-giup-tre-biet-tu-lap-bie.</a><br>
Bạn chưa đang nhập
Doing housework, it's easy! (Helping children to be independent, to help their parents)
Tác giả:  Author: Bảo Ngọc Illustration: Thu Nấm, Hoàng Đậu Xanh
Phát hành bởi : NXB Thanh niên
Tác giả : Author: Bảo Ngọc Illustration: Thu Nấm, Hoàng Đậu Xanh
Đã hết hàng
0 đ
0
Cho vào giỏ sách
National book award 2020.<br>
Lift the flap series to teach children about protecting their own body, helping parents housework, taking care themselves…<br>
<br>
<a href="https://dinhtibooks.com.vn/products/lat-mo-cung-con-lam-viec-nha-de-thoi-ma-giup-tre-biet-tu-lap-biet-giup-do-bo-me">https://dinhtibooks.com.vn/products/lat-mo-cung-con-lam-viec-nha-de-thoi-ma-giup-tre-biet-tu-lap-bie.</a><br>
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

×

Đăng ký giao dịch

Tên đơn vị (*)
Số điện thoại (*)
Email
Chọn tên sách (*)

Chọn tên sách

Sách thiếu nhi

Sách khoa học kỹ thuật

Sách văn hoá du lịch

Thể loại khác

Chọn tên sách (*)

Chọn thời gian tọa đàm (*)

Chọn thời gian (*)

    Lịch trống!
Nội dung

Best-selling của gian hàng

Sách bản quyền khác

Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Công Thương
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB HộI Nhà Văn
back to top