Tác giả: Gavin Lew; Robert M. Schumacher Jr.
AI and UX
Tác giả : Gavin Lew; Robert M. Schumacher Jr.
Lĩnh vực :
Why Artificial Intelligence Needs User Experience
Bạn chưa đang nhập
AI and UX
Tác giả:  Gavin Lew; Robert M. Schumacher Jr.
Phát hành bởi : NXB Springer
Tác giả : Gavin Lew; Robert M. Schumacher Jr.
Đã hết hàng
0 đ
0
Cho vào giỏ sách
Why Artificial Intelligence Needs User Experience
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

×

Đăng ký giao dịch

Tên đơn vị (*)
Số điện thoại (*)
Email
Chọn tên sách (*)

Chọn tên sách

Sách thiếu nhi

Sách khoa học kỹ thuật

Sách văn hoá du lịch

Thể loại khác

Chọn tên sách (*)

Chọn thời gian tọa đàm (*)

Chọn thời gian (*)

    Lịch trống!
Nội dung

Best-selling của gian hàng

Sách bản quyền khác

Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Công Thương
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB HộI Nhà Văn
back to top