Tác giả: Longbing Cao
Data Science Thinking
Tác giả : Longbing Cao
Lĩnh vực : Bản quyền
The Next Scientific, Technological and Economic Revolution
Bạn chưa đang nhập
Data Science Thinking
Tác giả:  Longbing Cao
Phát hành bởi : NXB Springer
Tác giả : Longbing Cao
Đã hết hàng
110,000 đ
0
Cho vào giỏ sách
The Next Scientific, Technological and Economic Revolution
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

×

Đăng ký giao dịch

Tên đơn vị (*)
Số điện thoại (*)
Email
Chọn tên sách (*)

Chọn tên sách

Sách thiếu nhi

Sách khoa học kỹ thuật

Sách văn hoá du lịch

Thể loại khác

Chọn tên sách (*)

Chọn thời gian tọa đàm (*)

Chọn thời gian (*)

    Lịch trống!
Nội dung

Best-selling của gian hàng

Sách bản quyền khác

Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hồng Đức
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Thanh Niên
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Phụ Nữ
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Thanh Hóa
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn Lang
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hội Nhà Văn
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Khoa học và Kỹ thuật
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Y học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Dân Trí
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Văn Học
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Hà Nội
Đơn vị sở hữu bản quyền: NXB Kim Đồng
back to top